Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

 Η ανόητη καρδιά ερωτέτηκε πάλι, την πιο μακρινή την πιο άγνωστη γη
και τίποτα πια δεν της φτάνει

                                                                                                         Ε.